Polityka prywatności

Cenimy zaufanie naszych klientów do naszego serwisu www.clubmiles.pl dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę, aby zapewnić odwiedzającym poczucie bezpieczeństwa i ochronę ich danych osobowych. Zapewniamy, że jako administrator serwisu www.clubmiles.pl dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych zbieranych i przetwarzanych przez serwis w tym w szczególności danych osobowych. Wszelkie dane są zbierane, przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej www.clubmiles.pl jest ClubMiles Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638598, NIP 7010616829, REGON 365464662.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z usług – zakres danych niezbędnych do każdorazowego dokonania rezerwacji usługi zostaje odpowiednio oznaczony w toku procesu rezerwacyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

W trakcie korzystania z serwisu www.clubmiles.pl mogą być zbierane następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. W trakcie procesu płatności zbieraniu podlegają również: imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej, rodzaj karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, kod CVV/CVC (trzy ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty kredytowej), numer i seria dowodu tożsamości . Ponadto zbieraniu i przetwarzaniu podlegają informacje na temat osób towarzyszących wprowadzone przez Użytkownika podczas procesu rezerwacji usług (przed wprowadzeniem do serwisu Club Miles konieczne jest uzyskanie zgody osób trzecich przed podaniem ich danych osobowych oraz preferencji dotyczących podróży). Dostęp do tych informacji oraz wprowadzanie zmian jest możliwy wyłącznie przez Państwa konto, a dla niezarejestrowanych użytkowników zmodyfikować dane osobowe można za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@clubmiles.pl. Jeśli chodzi o dane osobowe Państwa dzieci, zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych będzie dostarczana przez Państwo w ich imieniu.

Dane karty kredytowej Użytkownika jeśli są niezbędne w procesie rezerwacji są przekazywane do Agenta Rozliczieniowego – Diners Club Polska  dla zakończenia płatności i zostają trwale usunięte z systemu ClubMiles.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Programie ClubMiles, Państwa dane będą przechowywane jeszcze przez 6 miesięcy, po upływie których zostaną trwale usunięte z naszego systemu.

Wskazane powyżej dane osobowe wykorzystywane są przez ClubMiles wyłącznie dla celów właściwego świadczenia usług przez ClubMiles, w obszarze rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych oraz usług hotelarskich. Dane mogą być również zbierane w celu zaoferowania w przyszłości innych produktów i usług.

Państwa dane osobowe są przekazywane do podmiotów – Dostawców usług z którymi za pośrednictwem ClubMiles Użytkownik zawarł umowę, w szczególności autoryzowani agenci IATA, przewoźnicy lotniczy, podmioty świadczące usługi hotelarskie. Warunki przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych Dostawców Usług określają stosowne regulacje tych podmiotów. Ponadto dane przekazywane są do podmiotów biorących udział w realizacji płatności takich jak: wydawcy kart, banki, podmioty dokonujące rozliczenia transakcji, organizacje płatnicze.

W żadnym wypadku ClubMiles nie sprzedaje danych zebranych o Użytkownikach podmiotom trzecim.

Aby zapewnić poprawność przetwarzania danych osobowych klienta wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych.

Na środki bezpieczeństwa składają się m.in.: szyfrowanie informacji elektronicznych, ochrona baz danych przed nieuprawnionym dostępem, autoryzacja dostępu do baz danych (jest dokładnie kontrolowana, przez kierownictwo wyższego szczebla); stosowani są ścisłych procedur regulujących przechowywanie danych osobowych; wszelkie dane, które nie są wymagane niezbędne, aby uczestniczyć w programie, zostaną bezpowrotnie usunięte.

Używamy odpowiednich systemów biznesowych i procedur w celu ochrony i zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Używamy również procedury bezpieczeństwa oraz techniczne i fizyczne ograniczenia dostępu i korzystania z danych osobowych na naszych serwerach.

Wszystkie nasze serwery umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostęp do wszystkich naszych serwerów posiadają wyłącznie upoważnione osoby którе mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, żadne dane osobowe nie są udostępniane lub przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w ramach ClubMiles przysługuje prawo do wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych, wprowadzania sprostowań lub uzupełnień jak również prawo do usunięcia jego danych osobowych.

ClubMiles używa danych anonimowych Klientów odwiedzających stronę internetową, wyłącznie dla celów statystycznych wykorzystując narzędzia Google Analytics oraz Gemius.

Serwis www.clubmiles.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ClubMiles Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638598, NIP 7010616829, REGON 365464662.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Pliki Cookies pobierane automatycznie zawierają informacje o stronie, z jakiej Użytkownik przeszedł na stronę serwisu www.clubmiles.pl, dane na temat jego połączenia internetowego, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu komputera oraz inne dane techniczne. W przypadku Użytkowników, którzy weszli na serwis przy wykorzystaniu wyszukiwarki, zbierane są również informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez Użytkownika do wyszukiwarki celem wejścia na serwis www.clubmiles.pl. Serwis www.clubmiles.pl nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika, oprócz plików Cookies.

Strona używa dwóch typów ciasteczek: ciasteczka sesyjne oraz stałe. Ciasteczka sesyjne są tworzone tymczasowo i przechowywane na urządzeniu użytkownika tylko podczas przebywania na danej stronie, do momentu wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Natomiast ciasteczka stałe są zapisywane w urządzeniu użytkownika i aktywowane, kiedy użytkownik ponownie odwiedza stronę, która utworzyła dane ciasteczko. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika za pośrednictwem menu przeglądarki lub usunięcia bezpośrednio z folderu systemowego, w którym przeglądarka zapisuje pliki Cookies.

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawił się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików Cookies, poprzez ustawienia w przeglądarce. W tym zakresie Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania Serwisu www.clubmiles.pl.

Aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony, rekomendujemy zaakceptowanie Polityki Cookies.

Dokładamy starań, aby niniejszy dokument odzwierciedla wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników serwisu www.clubmiles.pl. Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje, w których zakres zbieranych informacji oraz sposób ich przetwarzania może się nieznacznie różnić od opisanych w polityce prywatności. Powyższe sytuacje nie wpływają jednak na bezpieczeństwa Państwa danych.

Naruszenie zasad opisanych w niniejszej polityce prywatności nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec ClubMiles, za wyjątkiem sytuacji, gdyby odpowiedzialność ta wynikała z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Umieszczane odnośniki, reklamy i przekierowania do innych stron internetowych umieszczane w serwisie www.clubmiles.pl mogą stosować inne zasady bezpieczeństwa i politykę prywatności, które są niezależne od ClubMiles.

Korzystając z naszej strony zgadzają się Państwo z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 26.10.2017. Wszelkie aktualizacje, zmiany i poprawki niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na tej stronie.